Kierownik działu konstrukcyjnego

Kierownik działu konstrukcyjnego