Project Manager z językiem niemieckim

Umowa o pracę
Mielec
Dodane 3 lata dni temu


Zakres obowiązków:

• Prowadzenie projektu w kierunku zrealizowania zdefiniowanych celów
• Terminowe raportowanie osiąganych wyników
• Nadzór nad harmonogramem projektu wraz z zapewnieniem jego terminowej realizacji
• Zarządzanie terminową i jakościową realizacją wszystkich wymaganych produktów pracy w oparciu o przyjęte standardy i wymagania klienta
• Zarządzanie zespołem projektowym (ustalanie celów, planowanie pracy, definiowanie i delegowanie zadań, ocena pracy)
• Przygotowanie i prowadzenie przeglądów i spotkań dotyczących statusu projektu (np. Kick-Off Meetings, Program Management Review, Gate Review, Team Meetings) wraz z ich udokumentowaniem
• Inicjowanie i nadzorowanie procesu analizy i rozwiązywania problemów, których wystąpienie wpływa na cele projektu, harmonogram, koszty, jakość, bezpieczeństwo, dostawy wyrobów i satysfakcję klienta
• Realizacja zgodnie z wymaganymi kryteriami jakościowymi oraz terminowymi produktów pracy wynikających z pełnionej w projekcie roli
• Bieżący i aktywny kontakt z klientem w ramach projektu (m.in.: KICK-OFF meetings, przeglądy, omówienie otwartych punktów), włącznie z wymaganym raportowaniem statusu
• Używanie narzędzi, metod i standardów zapewniających najwyższą skuteczność w rozwiązywaniu problemów, realizacji zadań i celów, prezentacji i komunikacji osiąganych wyników
• Zarządzanie ryzykiem i procesem eskalacji w projekcie
• Nadzór nad budżetem projektu

Oczekiwania wobec Kandydatów:
• Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (C1)
• Znajomość języka niemieckiego w stopniu dobrym (B1-B2); preferowana znajomość na poziomie bardzo dobrym (C1)
• Min. 3-letnie doświadczenie w firmie z branży motoryzacyjnej na minimum jednym ze stanowisk inżynierskich w obszarze zarządzania projektami, konstrukcji wyrobu, planowania procesu, produkcji i montażu, jakości, zakupów
• Znajomość metodyki i narzędzi zarządzania projektami lub min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku Projekt Managera
• Znajomość i umiejętność stosowania standardów branży motoryzacyjnej w zakresie zaawansowanego planowania jakości (APQP) oraz zapewnienia poziomów dojrzałości nowych części (VDA MLA)
• Znajomość podstaw kalkulacji i estymacji kosztów projektu oraz kontroli tych kosztów na etapie projektu
• Umiejętność skutecznego stosowania procesów, metodyki oraz technik związanych z analizą problemów i ich rozwiązywaniem
• Umiejętność formułowania i badania hipotez oraz przeprowadzania analizy ryzyka na wszystkich etapach projektu
• Umiejętność prezentowania i komunikowania danych dotyczących projektu, jego aktualnego statusu oraz realizowanych zadań przed zarządem, najwyższym kierownictwem i kierownictwem organizacji, zespołem projektowym oraz klientem
• Kompetentność w zakresie efektywnego i skutecznego planowania zadań oraz pracy zespołu projektowego w oparciu o podstawowe narzędzia z zakresu planowania i zarządzania zespołem
• Praktyczna znajomość programu MS Project
• Umiejętność pracy pod presją czasu, definiowania priorytetów oraz delegowania zadań
• Samodzielność, wysoka kultura i bardzo dobra organizacja pracy
• Mile widziana znajomość standardu i produktów pracy Automotive SPICE
• Mile widziane posiadanie certyfikatu PMP (Project Management Professional)

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Pracę w międzynarodowym środowisku
• Możliwości rozwoju i zdobycia doświadczenia
• Możliwość bezpośredniego kontaktu z klientami w branży motoryzacyjnej OEM
• Udział w ciekawych i różnorodnych projektach
• Pracę w kreatywnym, twórczym i przyjaznym zespole
• Dofinansowane przez firmę karty MultiSport, ubezpieczenia grupowe, kino

Cechy oferty pracy

StanowiskoMenadżer, Specjalista
Miejsce pracyMielec

Aplikuj online